Toto jsou STRÁNKY S TECHNICKÝMI PODKLADY pro produkty vyráběné nebo dodávané firmou ASIX s.r.o.
Informace o produktech naleznete na ASIX.cz, zakoupit je můžete na ASIXshop.cz.
ASIX.tech Home
Home > Novinky  
2024-06-25

Novinky na stránkách ASIX.tech

2024-06-25
Aktualizován program UP - ver. 3.68
Přidány nové součástky (především PIC18/16, CY8 a STM32), provedena oprava.

2024-05-27
Aktualizován program UP - ver. 3.67
Přidány nové součástky (především CY8C40xxx pro FORTE), provedeny změny a opravy.

2024-04-23
Aktualizován program UP - ver. 3.66
Přidány nové součástky (především Microchip PIC18Fxxx, Fujitsu FRAM MB85xxx a Geehy APM32Fxxx pro FORTE), provedeny změny.

2024-03-18
Aktualizován program UP - ver. 3.65
Přidány nové součástky (především CY8C401xxx, Zilog Z8Fxxx a STM32Gxxx pro FORTE), provedeny změny a opravy.
Pro programátor FORTE byla aktualizována referenční příručka.

2024-02-07
Aktualizován program UP - ver. 3.64
Přidány nové součástky (především STM32G491xx a Zilog Z8Fxxx pro FORTE), provedeny změny a opravy.
Pro programátory PRESTO a FORTE byly aktualizovány referenční příručky.

Aktualizován program JTAG SVF Player - ver. 3.12
Provedeno vylepšení a dvě opravy.

2024-01-18
Aktualizován program SIGMA-OMEGA - ver. 2024-01-18 (3.09)
Provedena vylepšení - pro USB dekodér není potřeba licence a do menu View bylo přidáno několik položek, především pro ovládání zvětšení. Pro logické analyzátory OMEGA a SIGMA2/SIGMA byly aktualizovány referenční příručky.

2023-11-30
Podpora produktů ASIX v systému Linux byla ukončena

2023-11-06
Aktualizován program UP - ver. 3.63
Přidány nové součástky (MC9S08xxx, R7F102xxx, AVRxxx, STM32xxx, ...), provedena vylepšení, změny a opravy.
Pro programátory PRESTO a FORTE byly aktualizovány referenční příručky.

2023-08-25
Aktualizován program UP - ver. 3.62
Přidány nové součástky (především STM32xxx pro FORTE a PIC16Fxxx), provedena vylepšení, změny a opravy.
Pro programátory PRESTO a FORTE byly aktualizovány referenční příručky.

2023-08-02
Aktualizován program SIGMA-OMEGA - ver. 2023-08-02 (3.08)
Provedena různá vylepšení (především podpora monitorů s velkým rozlišením) a opravy. Pro logické analyzátory OMEGA a SIGMA2/SIGMA byly aktualizovány referenční příručky.

2023-05-15
Aktualizován program UP - ver. 3.61
Přidány nové součástky (především STM32xxx a PIC32xxx pro FORTE), provedena vylepšení, změny a opravy.
Pro programátor FORTE byla aktualizována referenční příručka.

2023-03-13
Aktualizován program UP - ver. 3.60
Přidány nové součástky (především STM32xxx a R5Fxxx pro FORTE), provedena vylepšení, změny a opravy.
Pro programátory PRESTO a FORTE a vývojovou desku ISP2ZIF byly aktualizovány referenční příručky.

2023-01-12
Aktualizován program UP - ver. 3.59
Přidány nové součástky (především R7Fxxx pro FORTE a PIC16F1xx), provedena vylepšení, změny a opravy.
Pro programátory PRESTO a FORTE byly aktualizovány referenční příručky.

2022-11-15
Aktualizován program UP - ver. 3.58
Přidány nové součástky (především ATSAML10xxx, GD32E230xxx a dsPIC33CKxxx).

2022-09-15
Aktualizován program UP - ver. 3.57
Přidány nové součástky (především STM32xx), provedena vylepšení a opravy, změna svícení LED ACTIVE pro FORTE i PRESTO.
Pro programátor FORTE byla aktualizována referenční příručka.

Aktualizována knihovna FORTE.DLL - ver. 0.1.0.10
Provedena oprava funkcí QShiftBytes a QShiftBytes_OutIn v 64-bitové verzi.

2022-06-29
Aktualizován program UP - ver. 3.56
Přidány nové součástky (především STM32xx, LPC18xx a PICFJxx), provedena vylepšení a opravy.
Pro programátory PRESTO a FORTE byly aktualizovány referenční příručky.

2022-04-19
Aktualizována knihovna PRESTO.DLL - 0.2.0.1
Byla aktualizována knihovna PRESTO.DLL (přidána funkce AGetProgList, která vrátí seznam sériových čísel dostupných programátorů) a související soubory s příklady a dokumentací.

2022-04-04
Aktualizován program UP - ver. 3.55
Přidány nové součástky různých výrobců, provedena vylepšení a opravy.
Pro programátory PRESTO a FORTE byly aktualizovány referenční příručky.

Aktualizován program JTAG SVF Player - ver. 3.11
Provedeno vylepšení a dvě opravy.

2022-01-10
Aktualizován program UP - ver. 3.54
Přidány nové součástky (především R5F10E, C8051F5, ATtiny a dsPIC33CK), provedena vylepšení a opravy.
Pro programátory PRESTO a FORTE byly aktualizovány referenční příručky.

2021-10-19
Aktualizován program UP - ver. 3.53
Přidány nové součástky (STM32, PIC32, dsPIC33, ...), provedeny opravy.

2021-08-24
Aktualizován program UP - ver. 3.52
Přidány nové součástky (AVR32, AVR64, MSP430, R5F10, PIC16, PIC18, ...), provedeny opravy a přidána nová funkce UP_CleanUp v knihovně UP_CONTROL.DLL.
Aktualizována aplikační poznámka a příklady pro knihovnu UP_CONTROL.DLL.

2021-07-02
Aktualizován program SIGMA-OMEGA - ver. 2021-07-02 (3.07)
Přidán dekodér protokolu 1-Wire a provedeny opravy. Pro logické analyzátory OMEGA a SIGMA2/SIGMA byly aktualizovány referenční příručky.

2021-05-21
Aktualizován program UP - ver. 3.51
Přidány nové součástky, provedeny opravy a vylepšena knihovna UP_CONTROL.DLL.
Aktualizována aplikační poznámka pro knihovnu UP_CONTROL.DLL.

Aktualizován program JTAG SVF Player - ver. 3.10
Pro příkazový řádek přidán parametr "-s -".

2021-03-18
Aktualizován program UP - ver. 3.50
Přidány nové součástky (především STM32, PIC18, PIC24 a dsPIC33), provedena vylepšení a opravy.
Pro programátory PRESTO a FORTE byly aktualizovány referenční příručky.

2021-01-20
Aktualizován program UP - ver. 3.49
Přidány nové součástky (především STM32, AVR a PIC), provedena vylepšení, změny a opravy.
Pro programátory PRESTO a FORTE byly aktualizovány referenční příručky.

2021-01-05
Aktualizovány manuály pro UCAB232, UCAB232i a ISP2ZIF
Aktualizovány manuály pro UCAB232, UCAB232i a ISP2ZIF.

2020-12-01
Aktualizována knihovna FORTE.DLL - ver. 0.1.0.9
Přidána funkce Analyzátor sběrnice I2C, provedeny opravy knihovny DLL, přidány a opraveny příklady použití.

2020-11-20
Aktualizován program UP - ver. 3.48
Přidány nové součástky (především STM32Gxxx a PIC32MKxxx pro programátor FORTE), provedeny opravy.

Provedeny opravy a úpravy knihovny UP_CONTROL.DLL a aktualizován příklad jejího použití.

2020-08-26
Aktualizován program SIGMA-OMEGA - ver. 2020-08-26 (3.06)
Provedena vylepšení a opravy. Pro logické analyzátory OMEGA a SIGMA2/SIGMA byly aktualizovány referenční příručky.

2020-08-19
Aktualizován program UP - ver. 3.47
Přidány nové součástky, provedena vylepšení, změny a opravy. Pro programátor FORTE byla aktualizována referenční příručka.

Pro knihovnu PRESTO.DLL přidán příklad v jazyku C.

2020-05-26
Aktualizován program UP - ver. 3.46
Přidány nové součástky (především Microchip PIC18 a dsPIC33) a provedena vylepšení a opravy. Pro programátory PRESTO a FORTE byly aktualizovány referenční příručky.

2020-04-01
Aktualizován program UP - ver. 3.45
Přidány nové součástky (především ATSAMDA1xxx pro FORTE) a provedena vylepšení a opravy.

2020-02-03
Aktualizován program UP - ver. 3.44
Přidány nové součástky pro FORTE (Renesas R5F10xxx a Microchip/Atmel ATSAML22xxx) a provedena vylepšení a opravy.

2020-01-10
Aktualizován program UP - ver. 3.43
Přidány nové součástky (Microchip/Atmel ATSAM, ATmega, ATtiny, PIC18 a PIC16) a provedena vylepšení a opravy. Pro programátory PRESTO a FORTE byly aktualizovány referenční příručky.

2019-11-27
Aktualizován program UP - ver. 3.42
Přidány nové součástky (především MC9S08xxx a ATSAMD5xxx pro FORTE) a provedeny změny a opravy. Pro programátory PRESTO a FORTE byly aktualizovány referenční příručky.

2019-11-14
Aktualizován program JTAG SVF Player - ver. 3.09
Vylepšení jtagplaycon.exe a oprava chyby v implementaci příkazů SVF.

Přidán soubor pro Linux
Na stránce Podpora produktů ASIX v systému Linux přidán soubor libftchipid.

2019-09-20
Aktualizován program UP - ver. 3.41
Přidány nové součástky (především NXP/Freescale MC9S08 pro FORTE) a provedena vylepšení, změny a opravy. Pro programátory PRESTO a FORTE byly aktualizovány referenční příručky. Nově je k dispozici knihovna UP_CONTROL.DLL pro ovládání software UP.

2019-06-27
Aktualizován program UP - ver. 3.40
Přidány nové součástky (především EFM32xxx a STM32xxx) a provedena některá vylepšení, změny a opravy. Pro programátory PRESTO a FORTE byly aktualizovány referenční příručky.

2019-04-24
Aktualizován program UP - ver. 3.39
Přidány nové součástky (především STMxxx a CY8C4xxx) a provedena některá vylepšení, změny a opravy. Pro programátory PRESTO a FORTE byly aktualizovány referenční příručky.

2019-02-27
Aktualizován program UP - ver. 3.38
Přidány nové součástky (především Microchip PIC32MK) a provedena některá vylepšení a opravy. Pro programátory PRESTO a FORTE byly aktualizovány referenční příručky.

2019-01-25
Aktualizován program UP - ver. 3.37
Přidány nové součástky (především EFM32) a provedena některá vylepšení, změny a opravy. Pro programátory PRESTO a FORTE byly aktualizovány referenční příručky.

2018-12-06
Aktualizován program UP - ver. 3.36
Přidány nové součástky, především od firmy Microchip a provedena některá vylepšení, změny a opravy. Nová verze nástroje MultiUP - ver. 1.03.

2018-09-24
Aktualizován program UP - ver. 3.35
Přidány nové součástky, především EFR32 od Silicon Labs a provedena některá vylepšení.

2018-07-31
Aktualizován program UP - ver. 3.34
Nové součástky, vylepšení, změny a opravy.

Aktualizována dokumentace k programátorům
Pro programátory PRESTO a FORTE byly aktualizovány referenční příručky.

2018-07-26
Aktualizován program JTAG SVF Player - ver. 3.08
Vylepšení jtagplaycon.exe.

2018-07-19
Aktualizován program JTAG SVF Player - ver. 3.07
Vylepšení (převážně pro programátor FORTE) a opravy.

2018-05-17
Aktualizován program UP - ver. 3.33
Přidány nové součástky - převážně Microchip PIC32 pro PRESTO a FORTE a Renesas R5F564 pro FORTE, provedeno několik oprav.

Aktualizována dokumentace k programátorům
Pro programátory PRESTO a FORTE byly aktualizovány referenční příručky.

2018-03-29
Aktualizován program UP - ver. 3.32
Přidány nové součástky - převážně PIC32, provedena vylepšení (např. informace o zapojení součástky k programátoru) a několik oprav.

Aktualizována dokumentace k programátorům
Pro programátory PRESTO a FORTE byly aktualizovány referenční příručky.

2018-02-20
Zahájen provoz stránek ASIX.tech
Na tyto nové stránky byly z hlavního webu ASIX.cz přesunuty veškeré technické podklady jako software, dokumentace, aplikační poznámky, atd. Důvodem je snaha o zjednodušení hlavních stránek, aby mohly být kompletně přebudovány podle nových standardů. Disky CD-ROM, které dodáváme s našimi produkty, budou počínaje dnešním dnem obsahovat off-line kopii stránek ASIX.tech.

Aktualizován program UP - ver. 3.31
Pro programátor FORTE byly přidány nové součástky od firem NXP, Renesas a STM. Pro PRESTO i FORTE byly dále přidány další součástky, především od firmy Microchip a bylo provedeno několik oprav.

Aktualizována dokumentace k programátorům
Pro programátory PRESTO a FORTE byly aktualizovány referenční příručky.© ASIX s.r.o., 1991 - 2024. Všechna práva vyhrazena.
Založeno na W3.CSS, PSPad & PPWIZARD.