Toto jsou STRÁNKY S TECHNICKÝMI PODKLADY pro produkty vyráběné nebo dodávané firmou ASIX s.r.o.
Informace o produktech naleznete na ASIX.cz, zakoupit je můžete na ASIXshop.cz.
ASIX.tech Home
Home > Programátory > Sotware JTAG SVF PLAYER  
2022-04-04

JTAG SVF Player

Software JTAG SVF Player pro programátory PRESTO a FORTE je určen pro programování součástek s rozhraním JTAG - typy, které mohou být programovány pomocí souborů typu .SVF nebo .XSVF - např. následující:

Download

⤓   JTAG_3-11_EN.EXE
(spustitelný instalátor, 1 126 552 B)

Předchozí verze: ⤓ JTAG_3-10_EN.EXE (spustitelný instalátor, 1 126 040 B)

Uživatelská příručka k software JTAG SVF PLAYER je obsažena v referenčních příručkách pro programátory PRESTO a FORTE. Všem uživatelům doporučujeme soustředěné pročtení těchto příruček!
➜ PRESTO_CZ.PDF (formát PDF, asi 5 MB)
➜ FORTE_CZ.PDF (formát PDF, asi 6 MB)

Licenční podmínky

Software JTAG SVF PLAYER není samostatný produkt, ale je nedílnou součástí programátorů firmy ASIX s.r.o. Je možné ho nainstalovat na libovolný počítač, na němž bude programátor provozován. Za jeho používání se neplatí žádný poplatek. Oprávněný uživatel programátorů ASIX s.r.o. si může nové verze software JTAG SVF PLAYER bezplatně stáhnout ze stránek ASIX s.r.o.

Je zakázáno jej jakkoli modifikovat, provádět reverzní inženýrství, prodávat ho a používat s produkty jiných výrobců.

Software je poskytován „tak, jak je“, bez záruky na bezchybnost.

Historie verzí

Ver. 3.11: (2022-04-04)
Zlepšení: Kontroluje se, zda .ini soubor specifikovaný za parametrem -i existuje.
Oprava: Neukládalo se nastavení "RUNTEST Timing Coefficient".
Oprava: jtagplaycon vypisoval komentáře, i když by podle .ini souboru neměl.
Ver. 3.10: (2021-05-21)
Zlepšení: Použitím parametru "-s -" na příkazovém řádku se použije jakýkoliv aktuálně připojený programátor bez ohledu na sériové číslo.
Ver. 3.09: (2019-11-12)
Zlepšení: Lepší vypisování znaků 'tvrdá mezera' a 'mikro' na konzoli (jtagplaycon.exe).
Oprava: Oprava chyby v implementaci příkazů SVF souboru LOOP-ENDLOOP (použito pro programování Lattice FPGA).
Ver. 3.08: (2018-07-26)
Zlepšení: Pro jtagplaycon.exe byly přidány nové vlastnosti, jako byly ve verzi 3.07 přidány pro jtagplay.exe.
Ver. 3.07: (2018-07-19)
Zlepšení SVF: Přidány neoficiální příkazy SVF souboru LOOP-ENDLOOP (použito pro programování Lattice FPGA).
Zlepšení FORTE: Přidána kontrola rozsahu VDD a možnost zapnutí VDD.
Zlepšení FORTE: Indikace nezdařeného programování červenou LED.
Oprava: Oprava URL k manuálům na webu.
Ver. 3.06: (2017-04-19)
Oprava příkazu RUNTEST pro programátor FORTE. Projevovalo se nefunkční konfigurací Spartan-6 pri defaultním nastavení.
Ver. 3.05: (2016-12-12)
Do kontextového menu Windows zobrazovaného při kliknutí na .SVF soubor byly přidány položky Open a Play.
Byl aktualizován webový odkaz na manuály programátorů PRESTO a FORTE.
Ver. 3.04: (2014-11-25)
Oprava: Program havaroval, pokud soubor .SVF nekončil prázdným řádkem a poslední řádek byl komentář.
Ver. 3.03: (2013-12-11)
Kompletní přepracování nastavování programu.
Změněna filozofie příkazu RUNTEST.
Zohlednění errat programu Xilinx iMPACT AR# 20140 a AR# 30212.
Přidána možnost změny chování příkazu RUNTEST s <1000 TCK a ≥1000 TCK.
Ver. 3.02: (2013-11-18)
Změna výchozích nastavení pro XC9500.
Pro programátor FORTE přidán pulldown na pin TDO; výstupy TCK a TDI se vracejí do klidové hodnoty 0.
Ver. 3.01: (2013-05-09)
Přidána funkce SelectAnyPresto - v případě, že v .INI souboru nebo parametrem -s z příkazového řádku nebyl vybrán žádný konkrétní programátor, použije se první nalezený programátor PRESTO nebo FORTE.
Ver. 3.0: (2012-06-15)
Konečná verze 3.0. Help přesunut do externího manuálu, přidána tlačítka pro rychlé nastavení nejběžnějších nastavení.
Ver. 3.0rc1: (2011-11-16)
Změna v algoritmu pro formát XSVF - některé součástky Xilinx XC95xx se nedařilo programovat algoritmem uvedeným ve specifikaci, bylo jej nutno modifikovat podle reálného chování vývojových prostředků Xilinx. Přidána podpora programátoru FORTE, který připravujeme k uvedení na trh.
Ver. 2.3:
Opravy chyb (např. nežádoucí nulování XRUNTEST v XSVF).
Ver. 2.1:
Vylepšeno čekání. U parametru RUNTEST without run_count doporučujeme používat volbu slow clock on TCK.
Ver. 2.0:
Přidána podpora Linuxu.
Ver. 1.9C:
Přidán parametr příkazového řádku "-s" pro umožnění volby konkrétního programátoru v systémech, kde je k jednomu PC připojeno více programátorů PRESTO současně. Formát sériového čísla je buď "001234" nebo "1234". Opraven problém s .INI soubory s atributem read-only.
Ver. 1.8:
Zvýšena rychlost programování. Opravy chyb.
Ver. 1.7:
Doplnění a opravy týkající se extrémně dlouhých příkazů.
Ver. 1.6:
Oprava chyb souvisejících s kódovými stránkami Windows.


© ASIX s.r.o., 1991 - 2023. Všechna práva vyhrazena.
Založeno na W3.CSS, PSPad & PPWIZARD.