Toto jsou STRÁNKY S TECHNICKÝMI PODKLADY pro produkty vyráběné nebo dodávané firmou ASIX s.r.o.
Informace o produktech naleznete na ASIX.cz, zakoupit je můžete na ASIXshop.cz.
ASIX.tech Home
Home > Programátory > Knihovna FORTE.DLL  
2022-09-15

Knihovna FORTE.DLL

Obsah:
  ➜ K čemu slouží FORTE.DLL?
  ➜ Ukázkové zdrojové kódy pro FORTE.DLL
  ➜ Soubory ke stažení
  ➜ Licenční podmínky
  ➜ Historie verzí

K čemu slouží FORTE.DLL?

Funkce implementované ve forte.dll (FORTE DYNAMIC-LINK LIBRARY) umožňují uživateli programátoru FORTE, aby si vytvořil vlastní softwarovou aplikaci, jejímž prostřednictvím může na jednotlivých pinech programátoru nastavovat logické úrovně a číst jejich stav - takto lze vytvářet různé komunikační protokoly (např. pro testování, ladění, podporu "exotických" součástek, ...).

Kromě funkcí umožňujících ovládání jednotlivých pinů knihovna dále obsahuje:

Ukázkové zdrojové kódy pro FORTE.DLL

K dispozici jsou ukázkové zdrojové kódy pro C, C++, Delphi a Python, které ukazují, jak programátorem FORTE komunikovat se součástkami s různými rozhraními.

Příklady v C

Příklady v C++

Tyto příklady obsahují GUI (grafické uživatelské rozhraní) a hexeditor.

Příklady v Delphi

Tyto příklady obsahují GUI (grafické uživatelské rozhraní).

Příklady v Pythonu

Soubory ke stažení

⤓   FORTE_DLL.ZIP
(905 705 B)
Knihovna FORTE.DLL: ver. 0.1.0.10.

⤓   FORTE_DLL_EXAMPLE.ZIP
(4 074 568 B)
Ukázkové zdrojové kódy pro C, C++, Delphi a Python.

➜ FORTE_APP01_FORTE_DLL_CZ.PDF
(formát PDF, 563 263 B, 2020-12-01)
Aplikační poznámka s detailním popisem jednotlivých funkcí.

Licenční podmínky

Software knihovna FORTE.DLL není samostatný produkt, ale je nedílnou součástí programátorů firmy ASIX s.r.o. Je možné ho nainstalovat na libovolný počítač, na němž bude programátor provozován. Za jeho používání se neplatí žádný poplatek. Oprávněný uživatel programátorů ASIX s.r.o. si může nové verze software knihovna FORTE.DLL bezplatně stáhnout ze stránek ASIX s.r.o.

Je zakázáno jej jakkoli modifikovat, provádět reverzní inženýrství, prodávat ho a používat s produkty jiných výrobců.

Software je poskytován „tak, jak je“, bez záruky na bezchybnost.

Historie verzí

Verze 0.1.0.10 (2022-07-21)
Oprava: Funkce QShiftBytes a QShiftBytes_OutIn v 64-bitové verzi dll v některých případech zobrazovaly výjimku.
Verze 0.1.0.9 (2020-12-01)
Oprava: Opraveno ukončování I2C analyzátoru.
Oprava: Opraveno zavírání programátoru při zavírání aplikace.
Verze 0.1.0.8 (2020-11-25)
Oprava: I2C analyzátor byl pomalý.
Změna: Při otevření a zavření programátoru se nastavují piny programátoru do stavu vysoké impedance.
Verze 0.1.0.7 (2020-08-31)
Oprava: V 64bitové verzi dll nešlo někdy nakonfigurovat programátor.
Verze 0.1.0.6 (2020-07-29)
Zlepšení: Nové funkce QAnI2CStart, QAnStop - analyzátor sběrnice I2C.
Verze 0.1.0.5 (2017-04-28)
Oprava: Opraven rozběh zdroje VPP po konfiguraci programátoru, dříve způsoboval velké odběry na USB.
Verze 0.1.0.4 (2017-02-02)
Oprava: Opraveno nastavování směru pinu v Shift funkcích.
Verze 0.1.0.3 (2017-01-11)
Oprava: Opraveny funkce QShiftBytes a QShiftBytes_OutIn.
Verze 0.1.0.2 (2017-01-04)
Zlepšení: Nová funkce QShiftBytes, odešle více Bytů najednou.
Zlepšení: Nová funkce QShiftBytes_OutIn, odešle více Bytů najednou a současně čte.
Oprava: Oprava funkce QSetShiftSpeed, při zavolání před prvním voláním nějaké funkce Shift se SPI frekvence nezměnila.
Verze 0.1.0.1 (2016-12-08)
Zlepšení: Nová funkce AGetProgList, která vrátí seznam SN dostupných programátorů.
Zlepšení: Napájecí napětí z programátoru je možné nastavit od 1,2 V.
Verze 0.1.0.0 (2015-04-02)
Úvodní verze


© ASIX s.r.o., 1991 - 2024. Všechna práva vyhrazena.
Založeno na W3.CSS, PSPad & PPWIZARD.