Toto jsou STRÁNKY S TECHNICKÝMI PODKLADY pro produkty vyráběné nebo dodávané firmou ASIX s.r.o.
Informace o produktech naleznete na ASIX.cz, zakoupit je můžete na ASIXshop.cz.
ASIX.tech Home
Home > Programátory > Knihovna FORTE.DLL  
2017-12-13

Knihovna FORTE.DLL

Obsah:
  ➜ K čemu slouží FORTE.DLL?
  ➜ Ukázkové zdrojové kódy pro FORTE.DLL
  ➜ Soubory ke stažení
  ➜ Licenční podmínky
  ➜ Historie verzí

K čemu slouží FORTE.DLL?

Funkce implementované ve forte.dll (FORTE DYNAMIC-LINK LIBRARY) umožňují uživateli programátoru FORTE, aby si vytvořil vlastní softwarovou aplikaci, jejímž prostřednictvím může na jednotlivých pinech programátoru nastavovat logické úrovně a číst jejich stav - takto lze vytvářet různé komunikační protokoly (např. pro testování, ladění, podporu "exotických" součástek, ...).

Kromě funkcí umožňujících ovládání jednotlivých pinů knihovna dále obsahuje:

Ukázkové zdrojové kódy pro FORTE.DLL

K dispozici jsou ukázkové zdrojové kódy pro C, C++, Delphi a Python, které ukazují, jak programátorem FORTE komunikovat se součástkami s různými rozhraními.

Příklady v C

Příklady v C++

Tyto příklady obsahují GUI (grafické uživatelské rozhraní) a hexeditor.

Příklady v Delphi

Tyto příklady obsahují GUI (grafické uživatelské rozhraní).

Příklady v Pythonu

Soubory ke stažení

⤓   FORTE_DLL.ZIP
(903 481 B)
Knihovna FORTE.DLL: ver. 0.1.0.5.

⤓   FORTE_DLL_EXAMPLE.ZIP
(4 080 872 B)
Ukázkové zdrojové kódy pro C, C++, Delphi a Python.

➜ FORTE_APP01_FORTE_DLL_CZ.PDF
(formát PDF, 570 014 B)
Aplikační poznámka s detailním popisem jednotlivých funkcí.

Licenční podmínky

Software knihovna FORTE.DLL není samostatný produkt, ale je nedílnou součástí programátorů firmy ASIX s.r.o. Je možné ho nainstalovat na libovolný počítač, na němž bude programátor provozován. Za jeho používání se neplatí žádný poplatek. Oprávněný uživatel programátorů ASIX s.r.o. si může nové verze software knihovna FORTE.DLL bezplatně stáhnout ze stránek ASIX s.r.o.

Je zakázáno jej jakkoli modifikovat, provádět reverzní inženýrství, prodávat ho a používat s produkty jiných výrobců.

Software je poskytován „tak, jak je“, bez záruky na bezchybnost.

Historie verzí

Verze 0.1.0.5 (2017-04-28)
Oprava: Opraven rozběh zdroje VPP po konfiguraci programátoru, dříve způsoboval velké odběry na USB.
Verze 0.1.0.4 (2017-02-02)
Oprava: Opraveno nastavování směru pinu v Shift funkcích.
Verze 0.1.0.3 (2017-01-11)
Oprava: Opraveny funkce QShiftBytes a QShiftBytes_OutIn.
Verze 0.1.0.2 (2017-01-04)
Zlepšení: Nová funkce QShiftBytes, odešle více Bytů najednou.
Zlepšení: Nová funkce QShiftBytes_OutIn, odešle více Bytů najednou a současně čte.
Oprava: Oprava funkce QSetShiftSpeed, při zavolání před prvním voláním nějaké funkce Shift se SPI frekvence nezměnila.
Verze 0.1.0.1 (2016-12-08)
Zlepšení: Nová funkce AGetProgList, která vrátí seznam SN dostupných programátorů.
Zlepšení: Napájecí napětí z programátoru je možné nastavit od 1,2 V.
Verze 0.1.0.0 (2015-04-02)
Úvodní verze


© ASIX s.r.o., 1991 - 2020. Všechna práva vyhrazena.
Založeno na W3.CSS, PSPad & PPWIZARD.