Toto jsou STRÁNKY S TECHNICKÝMI PODKLADY pro produkty vyráběné nebo dodávané firmou ASIX s.r.o.
Informace o produktech naleznete na ASIX.cz, zakoupit je můžete na ASIXshop.cz.
ASIX.tech Home
Home > Ladicí prostředky > Software SIGMA-OMEGA: Příklady naměřených signálů  
2020-08-19

Příklady naměřených signálů
pro logické analyzátory OMEGA a SIGMA2/SIGMA

K zobrazení průběhů je třeba napřed nainstalovat software SIGMA-OMEGA.

Ukázka komunikace na sběrnici USB, obvod firmy FTDI připojen k portu USB.
Naměřeno logickým analyzátorem SIGMA2
Konfigurace analyzátoru: 4 vstupy, vzorkovací frekvence 200 MHz
Použití: Pro zobrazení dat je třeba zapnout dekodér USB dat pomocí menu Settings → Plugin settings... →USB Plugin Configurations...
Poznámka: Soubor již obsahuje platnou licenci k naměřeným datům, proto není nutné licenci zadávat.
⤓ ex_sigma_usb_incl_lic.stf (6 269 686 B)
Ukázka komunikace na sběrnici procesoru MOS 6502.
Naměřeno logickým analyzátorem OMEGA
Konfigurace analyzátoru: 32 vstupů, dva zřetězené logické analyzátory OMEGA, vzorkovací frekvence 200 MHz
Velký soubor využívá celkovou dostupnou paměť jednoho z logických analyzátorů, menší soubor je zkrácená verze velkého souboru.
⤓ ex_omega_6502.stf (29 908 021 B)
⤓ ex_omega_6502_short.stf (418 979 B)
Ukázka komunikace na sběrnici JTAG.
Naměřeno logickým analyzátorem OMEGA
⤓ ex_omega_jtag.stf (92 008 B)
Ukázka komunikace na sběrnici SPI.
Naměřeno logickým analyzátorem OMEGA
⤓ ex_omega_spi.stf (172 801 B)
Ukázka komunikace na sběrnici I2C, konkrétně čtení I2C EEPROM.
Naměřeno logickým analyzátorem SIGMA2
Konfigurace analyzátoru: 16 vstupů, pouze 2 aktivně používané, vzorkovací frekvence 50 MHz
⤓ ex_sigma_i2c_2.stf (254 165 B)
Ukázka komunikace na sběrnici I2C, konkrétně programování a verifikace I2C EEPROM.
Naměřeno logickým analyzátorem SIGMA2
Konfigurace analyzátoru: 16 vstupů, pouze 2 aktivně používané, vzorkovací frekvence 50 MHz
⤓ ex_sigma_i2c_1.stf (626 956 B)
Ukázka komunikace přes rozhraní UART.
Naměřeno logickým analyzátorem SIGMA2
Textová věta zaznamenaná při komunikaci přes rozhraní UART.
⤓ ex_sigma_uart.stf (4 240 B)
Ukázka komunikace s paměťovou kartou SD.
Naměřeno logickým analyzátorem OMEGA
Konfigurace analyzátoru: 8 vstupů, pouze 6 aktivně používaných, vzorkovací frekvence 400 MHz
Ukázka komunikace SD paměťové karty, čtení souboru cca 1 MB velkého pomocí USB čtečky pamětí, rychlost hodin je 50 MHz. Tímto testem je paměť logického analyzátoru zaplněna přibližně ze 60 %.
⤓ ex_omega_sdcard.stf (6 358 975 B)
Ukázka komunikace s grafickým displejem.
Naměřeno logickými analyzátory SIGMA2 a OMEGA (z důvodu porovnání)
Ukázka komunikace grafického displeje, konkrétně signály -CE, -RD, -WR. Velký soubor využívá celkovou dostupnou pamět analyzátoru, menší je zkrácená verze velkého souboru.
Z porovnání délek záznamů lze odhadnout, že logický analyzátor OMEGA zaznamená zhruba desetkrát delší test než logický analyzátor SIGMA2 (velikost paměti je u logického analyzátoru OMEGA dvakrát větší, komprese je pětkrát účinnější).
⤓ ex_omega_disp.stf (35 703 203 B)
⤓ ex_omega_disp_short.stf (315 010 B)
⤓ ex_sigma_disp.stf (9 762 600 B)


© ASIX s.r.o., 1991 - 2023. Všechna práva vyhrazena.
Založeno na W3.CSS, PSPad & PPWIZARD.