Tento produkt již nedodáváme!


ASIX Home

MU Alpha

  2008-05-30  

MU Alpha je hardwarový real-time emulátor nejpopulárnějších mikrokontrolérů Microchip PIC®. I přes extrémně nízkou cenu poskytuje všechny standardní funkce, které uživatel od emulátoru očekává. Navíc má řadu vlastností, z nichž mnohé nejsou obvyklé nebo principiálně dostupné ani u emulátorů podstatně vyšší cenové kategorie.

MU Alpha znásobí Vaši produktivitu při vývoji aplikací s PIC a ušetří Vám stovky hodin práce. Svou pozornost už nebudete muset věnovat odhadování toho, co asi mikrokontrolér právě dělá, ale budete se moci soustředit na to, jak svou aplikaci realizovat co nejlépe.

Emulátor je zkonstruován na bázi moderních programovatelných hradlových polí, což umožnilo dosáhnout mimořádné flexibility a unikátních funkcí, což by při použití klasických emulačních čipů nebylo možné. Vstupy a výstupy jsou navrženy tak, aby se svými parametry co nejvíce blížily originálním periferiím mikrokontroléru.

Stručný přehled vlastností

 • Všechny zdroje součástky a veškerý strojový čas jsou k dispozici pro aplikaci
 • Napájecí napětí vyvíjené aplikace od 2.5 do 5.5V
 • Softwarové nastavení frekvence a dalších parametrů hodin
 • Možnost činnosti i bez cílové aplikace
 • Velká nabídka možností podmínek pro zastavení (break)
 • Flexibilní nastavení resetu
 • Sondy Trigger In a Trigger Out
 • 32-bitový čítač cyklů
 • Flexibilní nastavení watchdogu
 • Režim Off-line
 • Přehledná indikace pomocí LED
 • Rekonfigurovatelý hardware
 • Trasovací paměť, podmíněné trasování
 • Kompaktní mechanická konstrukce
 • Rychlá komunikace s PC pomocí paralelního portu

Podrobnější informace >>>

Proč je výhodné používat emulátory >>>

Co je, a co není emulátor >>>


Pokud potřebujete emulátor podporující mikrokontroléry PIC s pamětí programu do 2 KWord a s komplexnějšími periferiemi (např. A/D převodník, analogový komparátor, UART, ...), informujte se o MU Beta.[MU Alpha]

Další obrázky:
 Větší obrázek
 Vnitřek krabičky
 Alpha s emulační hlavicí

Podporované součástky

 • PIC16F84/84A (20 MHz)
 • PIC12C508A
 • PIC12C509A
 • PIC16C54C
 • PIC16C56A
 • PIC16C58C - omezení na 1 Kword paměti programu

Obsah dodávky

 • Emulátor
 • Napájecí zdroj
 • Kabel pro připojení k PC
 • Hlavice pro 18-pinové součástky
 • Modul PROTAB pro ochranu I/O pinů
 • Software na CD-ROM

Hlavice pro 8-pinové součástky se dodává jako součást XA12C5xx (rozšíření o podporu PIC12C5xx a PIC16C54/56/58).

Download

WINDOWS:
Software IDEA pro MU Alpha i MU Beta.

Náhled prostředí IDEA (obrázek 1024 × 768)

DOS:
Pro pomalejší počítače (<200 MHz) je k dispozici starší vývojové prostředí ARTEMIS společné pro MU Alpha i MU Beta.© ASIX s.r.o., 1991-2009. All rights reserved.