Tyto produkty již nedodáváme!


ASIX Home

MU Alpha a MU Beta - bližší informace

  2003-08-12  

Typ emulované součástky, nastavení jejích parametrů (jako např. aktivace watchdogu) nastavení hodin a řadu dalších parametrů si uživatel jednoduše volí softwarově. Nejsou zapotřebí žádná nastavování jumperů, výměna krystalových oscilátorů apod. Uživatel si pouze vybere, zda chce pracovat se součástkou s 8 nebo 18 piny a připojí svou aplikaci pomocí příslušné hlavice.

S výjimkou speciálních typů je podpora všech součástek v ceně, nové verze software s podporou nových typů jsou k dispozici volně na Internetu. Jsou možné i speciální zakázkové modifikace.

Veškeré prostředky emulovaného procesoru jsou k dispozici pro vyvíjenou aplikaci. Nic není zabráno pro potřebu hardware ani software emulátoru. Nadto ještě MU Alpha/Beta poskytuje vynikající přístup k emulovanému procesoru i v případě, že aplikace běží na plné rychlosti. K tomu, aby bylo možné pozorovat a dokonce i měnit obsah registrů, není nutné zastavovat běh programu a dokonce ani vkládat nadbytečné strojové cykly.

Používáte nízká napájecí napětí? S MU Alpha/Beta to není problém. Napájecí napětí Vaší aplikace může být i méně než 2,5 V a emulátor stále pracuje. Na obvyklá omezení na 5 V (maximálně s tolerancí 10%) můžete zapomenout.

MU Alpha/Beta obsahuje digitální frekvenční syntezátor, který poskytuje taktovací signál v rozmezí od 25 kHz do 20 MHz, tj. až do plné rychlosti emulovaných součástek. Uživatel si může zvolit i emulaci režimu s krystalem nebo s RC oscilátorem (v tomto případě je na výstupu CLKOUT kmitočet Fosc/4). Lze použít i externí hodiny až do 10 MHz a externí RC oscilátor.

Emulátor pracuje i bez připojené aplikace. To umožňuje například ladit interní funkce (čekací smyčky, výpočty, apod.) nezávisle na hardware aplikace - MU Alpha/Beta pak funguje jako hardwarový simulátor pracující v reálném čase.

Velké množství podmínek pro zastavení (break): neomezené množství požadavků na zastavení kdekoli v paměti programu (aktivovaných PŘED vykonáním instrukce). Mnoho dalších uživatelsky nastavitelných podmínek: zastavení při čtení/zápisu/zápisu hodnoty s maskou do registru, přetečení časovače, přetečení watchdogu, přetečení trasovací paměti, přetečení/podtečení zásobníku (stack), externí break (sonda Trigger In).

32-bitový čítač instrukčních cyklů - stopky - s detekcí přetečení. Přesně počítá aktivní cykly jak za běhu tak i při krokování aplikace. Čas je zobrazován jako počet cyklů a v mikrosekundách. K dispozici je i druhý, diferenční čítač, který lze nulovat nezávisle.

Trasovací paměť má hloubku 256 instrukcí. Trasování probíhá v reálném čase, takže umožňuje zachytit reakce mikrokontroléru na velmi rychlé děje - to je velmi užitečné při ladění komunikace mikrontroléru s okolím. Pro trasování lze navíc uživatelsky nastavit zcela libovolně pozice a oblasti paměti programu (i nesouvislé). Vynechání nezajímavých oblastí (jako jsou např. čekací smyčky) tak zvyšuje efektivní velikost trasovací paměti a značně napomáhá přehlednosti výpisu.

Emulační hlavice podporuje standardně pouzdra DIP, redukce pro pouzdra SMD je možné objednat zvlášť.

Stručná rekapitulace vlastností MU Alpha a MU Beta

 • Real time do plné rychlosti podporovaných součástek - až 20 MHz
 • Uživatelská aplikace není potřebami emulátoru nijak omezována (tj. emulace nemá žádné nároky na I/O piny, paměti, zásobník, čas, ...)
 • Kromě všech standardních funkcí i řada dalších vlastností, které nejsou obvyklé nebo principiálně možné ani u emulátorů podstatně vyšší cenové kategorie (unikátní konstrukce emulátoru nepoužívá emulační čip, ale moderní programovatelné logické obvody)
 • Flexibilita použitých programovatelných obvodů umožňuje snadný softwarový upgrade emulátoru (např. prostřednictvím Internetu).
 • Napájecí napětí emulovaných PIC typicky od 2 V do 5,5 V!
 • Všechny registry (včetně skrytých, jako např. Stack, Prescaler, Latch) mohou být zobrazovány a modifikovány za plného běhu
 • Řídící funkce: Run, Halt, Step (Into, Over, Out, Multiple), Animate, Reset (Power up/MCLR), Goto (Cursor, Address)
 • Výkonná a flexibilní logika break: na libovolné adrese v paměti programu i dat (čtení, zápis, zápis maskované hodnoty), stack under/overflow, trace buffer overflow, TMR0 overflow, break z externí sondy
 • V paměti programu break before make - zastavení ještě před provedením instrukce
 • Korektní emulace přetečení watchdogu, čítače TMR0 a ukončení zápisu do interní EEPROM i v režimu Step, ...
 • Softwarově programovatelné hodiny 20 kHz až 20 MHz s krokem ~40 Hz, nebo externí hodiny
 • Hardwarový stopwatch (čítač pro více než 4 miliardy instrukčních cyklů) resetovatelný na základě různých podmínek
 • Flexibilní volby: WDT (min., typ., max.), zdroj resetu, ClkOut, požadavek trasování, ...
 • Externí signály TriggerIn a TriggerOut
 • Emulátor může vykonávat aplikační program i po opuštění řídícího programu PC, případně i po úplném odpojení emulátoru od počítače. Při opětovném spuštění řídící program korektně pokračuje
 • Emulátor může být použit i bez připojení k uživatelské aplikaci (pracovat jako real-time softwarový simulátor)
 • Dodává se včetně komunikačního kabelu, emulační koncovky a napájecího adaptéru

Software

Součástí dodávky emulátoru je integrované vývojové prostředí IDEA, které obsahuje:

 • Vlastní ladicí program - debugger (debug ve zdrojovém textu, režim background debug) s podporou projektů a disassemblerem.
 • Editor zdrojového textu s podporou otevření více souborů současně a barevným zvýrazněním syntaxe.
 • Překladač (assembler) - MPASMWIN firmy Microchip.

Software je koncipován tak, aby jeho použití bylo maximálně efektivní - s ohledem na to, že vývojář ladí svou aplikaci a nechce být zdržován ovládáním emulátoru. Většinu funkcí lze tedy vyvolat stiskem jediné klávesové zkratky.

Software je určen pro Windows 95/98/ME/NT/2K/XP.

Náhled prostředí IDEA (obrázek 1024 × 768)© ASIX s.r.o., 1991-2009. All rights reserved.