Tento produkt již nedodáváme!


ASIX Home

SPINET

  2010-08-20  

SPINET - modul rozhraní Ethernet-SPI


SPINET je modul založený na integrovaném obvodu ENC28J60 firmy Microchip. Umožňuje velmi snadné připojení jakéhokoli mikrokontroléru jako např. Microchip PIC nebo Atmel AVR k síti Ethernet.


SPINET poskytuje fyzickou vrstvu 10BASE-T (PHY) včetně konektoru RJ45 a logiku Media Access Control (MAC). Obvod ENC28J60, na němž je modul SPINET založen, je samostatný Ethernetový řadič vyhovující normě IEEE 802.3. Podporuje plně duplexní i poloduplexní komunikaci rychlostí 10 Mb/s a je vybaven dvouportovou SRAM o velikosti 8 KB pro příchozí i odchozí data. Kromě jiných vlastností obsahuje i hardwarovou podporu pro kopírování bloků paměti a pro výpočet kontrolního součtu (IP checksum) a CRC. K externímu mikrokontroléru se připojuje prostřednictvím rozhraní SPI, které může být snadno realizováno jakýmkoli mikrokontrolérem a vyžaduje pouze 4 nebo 5 signálových vodičů.

SPINET je napájen jedním napájecím napětím, a to buď 3.3 V nebo 5 V. Vstupy pracují v úrovních LVTTL a jsou 5 V-tolerantní. Všechny výstupy jsou vyvedeny dvakrát - jednou ve třívoltových úrovních (jsou propojeny přímo s obvodem ENC28J60) a pak také v úrovních pětivoltových přes převodníky úrovně - to je nezbytné pro spolehlivé připojení mikrokontrolérů AVR provozovaných na 5 V, jejichž vstupní úrovně jsou CMOS, a s napětím 3,3 V nepracují.

Dvě LED na konektoru RJ45 indikují aktivitu na síti Ethernet.

Čtyři montážní otvory v rozích jsou určeny pro spolehlivé upevnění modulu SPINET v cílovém zařízení. Napájení a rozhraní SPI je vyvedeno na otevřené letovací otvory, které umožňují osazení různým způsobem - kabel, piny s roztečí 2,54 mm přímé nebo zahnuté, letované shora nebo zdola.

Volně ke stažení je k dispozici příklad software v C (PICC 18 firmy Hi-Tech) pro desku PVK40 s mikrokontrolérem PIC18F458, PIC18F4520 nebo PIC18F4620, ale kód může být snadno modifikován pro jiné mikrokontroléry.[SPINET]

 Větší obrázek
 Pohled shora
 SPINET + S4P + PVK40

Vlastnosti

 • Fyzická vrstva 10BASE-T
 • Plně duplexní nebo poloduplexní komunikace
 • Konektor RJ45 - galvanická izolace
 • Dvě LED
 • Media Access Controller (MAC)
 • Vyrovnávací paměť 8 KB pro vysílání i příjem
 • Hardwarová podpora výpočtu kontrolního součtu
 • Napájení z 3,3 V nebo 5 V
 • Výstupy v úrovních 3,3 V i 5 V
 • Vstupy 5 V-tolerantní
 • Montážní otvory pro pevné připojení
 • Vzorový příklad v C

Obsah dodávky

 • Modul SPINET

Download

Dokumentace

Software - příklady

 • SPINET4PVK_EXAMPLES_2007-05-02.ZIP (ZIP, 720 KB)
  ZIP archiv obsahuje:
  • spinet4pvk_en.pdf - návod
  • spindemo - složka se zdrojovými soubory v kompilátoru C firmy Hi-Tech PICC18 pro SPINET a vývojovou desku PVK40 S PIC18F458/4520/4620
  • pvkpanel - složka se zdrojovými soubory a spustitelným souborem aplikace pro PC v prostředí Borland C++ Builder 6


© ASIX s.r.o., 1991-2012. All rights reserved.