Tento produkt již nedodáváme!


ASIX Home

INSIDER

  2008-07-23  

INSIDER je jednoduchá, ale překvapivě užitečná pomůcka pro ladění aplikací s mikrokontroléry (nejen PIC) a programovatelnými logickými obvody. Umožňuje monitorovat vnitřní stavy těchto součástek.

I když nemáte emulátor nebo jiný dokonalejší ladicí prostředek, budete s INSIDERem schopni analyzovat chování Vaší aplikace. Mnohem snáze a komfortněji naleznete a odstraníte chyby, které byste jinak hledali jen velmi obtížně.

INSIDER slouží k monitorování pozice programu v aplikacích s libovolným typem mikrokontroléru (Microchip PIC®, Atmel, Dallas, Philips, Motorola, ...) nebo stavu aplikací s programovatelnými logickými obvody (např. FPGA Xilinx) pracujícími s úrovněmi napětí 3V nebo 5V. Hlavní předností INSIDERu je výrazné zvýšení efektivity práce při ladění aplikací v reálném čase i v případech, kde není k dispozici emulátor nebo jiný ladící prostředek. Díky své nízké ceně, minimálním nárokům na monitorovaný systém a úspoře času při ladění snižuje INSIDER konečnou cenu aplikace.

INSIDER pomocí vstupů CLK, DATA a volitelně EN umožňuje zobrazení uživatelem generovaných synchronních sériových dat o délce 4/8/12/16 bitů. Základními funkčními bloky INSIDERu jsou 16-bitový posuvný registr, 16-bitový záchytný registr, dekodér do hexadecimálního tvaru a čtyřmístný sedmisegmentový displej.

Aktivní hrana hodinového vstupu (náběžná/sestupná) je nastavitelná. Možností nastavení vstupu EN je celá řada:

 • EN použit/nepoužit
 • Funkce EN: hradlování hodin (clock enable) / záchyt dat (latch)
 • volba aktivní úrovně EN: log.0/log.1

Stavy vstupů jsou indikovány LED. Vstupní úrovně jsou CMOS - 3 V..5 V/TTL/LVT kompatibilní. Vstupy jsou ošetřeny Schmittovými logickými členy a jsou odolné proti pronikání napájecího napětí z aplikace do INSIDERu a naopak. Signál CLK může mít frekvenci až 50 MHz.

INSIDER klade minimální nároky na aplikaci: nevyžaduje ani jediný registr v paměti RAM, nevyužívá zásobník, potřebuje pouze malou oblast v paměti programu a krátký přídavný strojový čas. Piny, ke kterým se INSIDER připojí, lze zvolit libovolně, takže v mnoha aplikacích mohou být sdílené. Příklad: INSIDER s komunikačními piny připojenými na piny tlačítek aplikace neubírá aplikaci ani jediný pin mikrokontroléru.[INSIDER]

 Větší obrázek

Podporované součástky

 • Mikrokontroléry
 • Mikroprocesory
 • Programovatelné logické obvody

Vlastnosti

 • Zobrazuje 4/8/16 bitů
 • Flexibilní nastavení řídících signálů
 • Rychlost až 50 MHz
 • Vstupní napětí 3 až 5 V

Obsah dodávky

 • Deska INSIDER
 • Propojovací kabel s měřícími háčky
 • Návod k použití

Podrobné informace

Uživatelský manuál ve formátu HTML - vlastnosti, nastavení, příklady použití, ...© ASIX s.r.o., 1991-2012. All rights reserved.