Toto jsou STRÁNKY S TECHNICKÝMI PODKLADY pro produkty vyráběné nebo dodávané firmou ASIX s.r.o.
Informace o produktech naleznete na ASIX.cz, zakoupit je můžete na ASIXshop.cz.
ASIX.tech Home
Home > Programátory > Software UP > Historie verzí  
2018-05-17

Historie změn programu UP

3.33 (2018-05-17)
3.32 (2018-03-29)
3.31 (2018-02-20)
3.30 (2017-12-04)
3.29 (2017-10-31)
3.28 (2017-08-08)
3.27 (2017-06-29)
3.26 (2017-05-09)
3.25 (2017-03-24)
3.24 (2017-02-02)
3.23 (2016-10-11)
3.22 (2016-08-10)
3.21 (2016-05-20)
3.20 (2016-03-08)
3.19 (2016-01-22)
3.18 (2015-11-20)
3.17 (2015-09-21)
3.16 (2015-08-05)
3.15 (2015-05-20)
3.14 (2015-03-13)
3.13 (2015-02-03)
3.12 (2014-11-25)
3.11 (2014-09-23)
3.10 (2014-07-02)
3.09 (2014-04-28)
3.08 (2014-02-28)
3.07 (2013-12-18)
3.06 (2013-07-03)
3.05 (2013-02-14)
3.04 (2012-12-13)
3.03 (2012-11-01)
3.02 (2012-10-10)
3.01 (2012-08-14)
3.0 (2012-06-15)
2.56 (2012-02-29)
2.55 (2011-10-21)
2.54 (2011-08-04)
2.53 (2011-05-20)
2.52 (2011-03-02)
2.51 (2010-12-20)
2.50 (2010-10-15)
2.49 (2010-05-27)
2.48 (2010-04-14)
2.47 (2010-02-17)
2.46 (2010-01-15)
2.45 (2009-10-23)
2.44
2.43
2.42
2.41
2.40
2.39
2.38
2.37
2.36
2.35
2.34
2.33
2.32
2.31
2.30
2.29
2.28
2.27
2.26
2.25
2.24
2.23
2.22
2.21
2.20
2.19
2.18
2.17
2.16
2.15
2.14
2.13
2.12
2.11
2.10

* 2.09
- Upraven programovací algoritmus pro paměti 93Cxx a 24Cxx
- Opraveno několik menších problémů

* 2.08
- Předběžná implementace: PIC10F200/202/204/206 a PIC16F54/57
- Pojistka LVP je programována okamžitě, již během mazání součástky; snižují se problémy s pinem LVP při programování v aplikaci
- Zrychleno programování procesorů PIC12xxx a PIC16xxx programátorem PRESTO
- Opraven problém při stisku dvou programovacích kláves najednou
- Oprava programovacích algoritmů PIC12C508/12C509/16C505: V případě použití IntRC & interní MCLR se někdy nezdařil reset procesoru
- Opraveno několik menších problémů

* 2.07
- Pro programátor PRESTO přidána podpora procesorů Atmel s architekturou 8051: AT89S51, AT89S52, AT89S53, AT89S8252.
- Podpora načítání / ukládání binárních (*.bin) souborů pro paměti FLASH EPROM a EEPROM.

* 2.06
- Upraven algoritmus programování OTP součástek pro programátor PRESTO: programování je řádově rychlejší.
- Opravena chybná data v databázi součástek (verze 2.05 nemazala součástky Flash).

* 2.05
Pro programátor PRESTO přidána podpora sériových pamětí FLASH EPROM M25Pxx a M45PExx firmy ST (kapacita až 32 Mbit), typy: M25P05, M25P10, M25P20, M25P40, M25P80, M25P16, M25P32, M45PE40 a M45PE80.

* 2.04
- Přidány typy: PIC18F2331, PIC18F2431, PIC18F4331 a PIC18F4431.
- Přidána podpora výběru funkce tlačítka GO u programátoru PRESTO.

* 2.03
- Přidán typ: PIC16F716
- Přidána podpora pro více spuštěných programů UP najednou (pomocí parametru z příkazového řádku)
- Při zrušení výběru programátoru nedojde ke zrušení právě otevřeného souboru
- Přidán dialog podporující možnost přečtení a naprogramování datové paměti EEPROM při programování součástky "vše kromě datové EEPROM", když má součástka pamět programu zajištěnou proti vyčtení (je ji třeba mazat celou - včetně EEPROM)

* 2.02
- Opravena chyba programu: Program s některými programátory (PVK PRO, CAPR-PI a PRESTO) při volbě /p z příkazového řádku vždy vracel chybový kód a ze stejného důvodu při volbě "Přečíst pamět EEPROM/ID ze součástky místo ze souboru" provedl běhovou chybu.

* 2.01
- Podpora pro volání programu UP z jiné aplikace pomocí zpráv systému Windows a externí DLL knihovnou (lze ji nalézt u ostatnich souborů programu UP)
- Přidán manifest Windows XP pro podporu Windows common controls verze 6 (zakulacená tlačítka, ...)
- Přidána kontrola naprogramování kalibrační konstanty při mazání součástek

* 2.00
- Přidána podpora pro programátor PRESTO a součástky Atmel AVR, Cyan eCOG1, JTAG, sériové EEPROM SPI
- Oprava přehozených ID u PIC16F818 a PIC16F819 (podle datasheetu Microchip)
- Podpora přesměrování INI souboru (i do registru); přesměrování je zaznamenáno v souboru UP.INI, stačí pouze čtecí práva pro zjištění umístění konfigurace

* 1.23
- Přidány typy:
  PIC16F737, PIC16F747, PIC16F767, PIC16F777
  PIC12F683, PIC16F684
- Opravena ID u PIC16F819 ("ID vložené součástky se neshoduje s vybranou součástkou")
- Opraveno načítaní .HEX souboru pro PIC17Cxxx (při otvírání souboru pro 17Cxxx se vždy objevilo hlášení "V souboru nebyly uloženy pojistky")
- Při změne .HEX souboru mimo program UP a zapnuté funkci 'načítat soubor .HEX při změně' vyskakovalo hlášení při odmítnutí načíst soubor znovu hned, nikoli až při další změně souboru" (program si uživatelovu odpověď nepamatoval)
- Odstraněno chybové hlášení "Cannot focus disabled or invisible window" vyskytující se zejména na pomalých počítačích
- Okno zobrazující průběh programování / čtení atd. má nyní odpovídající nadpis, např. "Průběh programování / čtení" atd...
- Přidáno nové nastavení programu "delší čas pro vypínání napětí", které slouží pro nastavení většího času pro vybití kapacit v aplikaci při ICSP programování
- Součástky, které neznají příkaz "mazání" se již před programováním nemažou. Ručně je lze "smazat" naprogramováním slov FF (jsou to I2C paměti 24xx)
- Implementován přeřazovač při volání programu z přikazového řádku "/noe" (resp. "/noeeprom") popsaný v nápovědě k programu - Vylepšena detekce nutnosti smazání celé součástky při programování "vše kromě paměti EEPROM"

* 1.22
- Přidány typy:
  PIC16F627A, PIC16F628A, PIC16F648A
  PIC18F2439, PIC18F2539, PIC18F4439, PIC18F4539
  PIC18F6585, PIC18F8585, PIC18F6680, PIC18F8680
  PIC18F6525, PIC18F8525, PIC18F6621, PIC18F8621
- Přidán anglický help

* 1.21
- Přidán nový český help (klávesa <F1>)
- Opravena chyba programu při čtení součástek rodiny PIC17C4x

* 1.20
- Přidány PIC18F6520 a PIC18F8520

* 1.19
- Přidány PIC16F87, PIC16F88 a EEPROM 24xx512
- Opravena kontextová nápověda k pojistkám u některých typů

* 1.18
- Úprava příkazu "Naprogramovat" při kliknutí pravým tlačítkem myši na asociované soubory (HEX a PPR)
- Jako základní rychlost komunikace je nastavena 'rychlá'
- Pozměnen příkaz "Zavřít projekt" - uloží projekt a vrátí program do stejného stavu, v jakém byl před otevřením projektu (otevřený soubor, vybraná součástka, apod.)
- Optimalizováno vykreslování oken hexeditoru a jemné zrychlení
- Vykreslování oken hexeditoru již přímo během práce se součástkou (pod stavovým oknem)
- Oprava programování ID pozic pro PIC12C5xx, PIC16C5x
- Opravena velikost EEPROM paměti u PIC16F876A a 877A
- Opraveno mazání PIC16F84A: pokud součástka nebyla chráněna Code protection, při příkazu "Smazat vše" zůstávala paměť EEPROM nesmazána
- Opraven počet CP bitů pro PIC18F1320
- Opravena podpora 18-pinových součástek z rodiny PIC18F pro programátor PICQUICK

* 1.17
Opraveno programování součástek 93xx76 a 93xx86.
Několik menších úprav:
- Hlášení "Soubor změněn. Natáhnout znovu?" se zobrazuje po kompilaci pouze jednou (většinou se zobrazilo dvakrát až třikrát).
- Vylepšena komunikace programu na pomalých počítačích (486, Pentium <= 100 MHz)
- Upravena nejpomalejší komunikace pro programátor PICCOLO
- Oprava změny rozložení oken po změně součástky
- Vylepšeny dialogy pro ukládání souboru po změně součástky či programátoru
- Odstraněna již neplatná nápověda pro PICCOLO. On-line nápověda pro program UP je předpokládána v druhé polovině dubna.

* 1.16
Oprava programování PIC18F.

* 1.15
Nový algoritmus programování PIC16Fxxx: Rozdílové programování (klávesová zkratka Ctrl+F5):
- při přepisování již naprogramované součástky se přepisují jen ty buňky, které se skutečne liší
- funkce se hodí při ladění, nehodí se pro sériovou výrobu (ve výsledku by byla pomalejší - naprogramovat jednu buňku trvá déle než 'normálním' programováním)
- funkce není dostupná pro některé součástky, které ji nepodporují: PIC12Fxxx, PIC16F7x, PIC16F630/676

* 1.14
- Přidány PIC18F1220, 18F1320, 18F2220, 18F2320, 18F4220 a 18F4320.
- Varovné hlášení pro upozornění na chyby v PIC18F (uvedené v Errata) - aktivace Code protection v BootBlocku chybně zapíná i ochranu jiných oblastí paměti.
- Opravena chyba programováni CodeProtection na PIC18Fxxx (musí se programovat ve dvou průchodech v přesně daném pořadí, uvedeno v Errata).
- Oprava čtení datové EEPROM u PIC18Fxxx s více než 256 Byte.
- Oprava vstupu do programovacího módu programátoru PICCOLO u součástek s předstihem Vpp před Vdd.

* 1.13
Předchozí verze byla občas nestabilní, program UP byl znovu překompilován.

* 1.12
- Přidány PIC16F818 a PIC16F819
- Oprava chyby ver. 1.11 - nefunkční komunikace pod W9x/ME.

* 1.11
- Přímá podpora Windows NT/2K/XP: driver asixio.sys. Instaluje se automaticky při spuštění programu UP, pro úspěšnou instalaci je nutné být přihlášen jako Administrator.
- Zrychlena komunikace s PICQUICKem, zejména u PIC18Fxxx.

* 1.10
U mikrokontrolérů s pamětí Flash, které to povolují (jsou to od 16F84A všechny), se neprovádí Blank Check konfiguračního slova při programování pouze některých částí součástky (konfigurační slovo lze smazat pouze kompletně s celou součástkou a nikdy ne zvlášť, lze ho ale přeprogramovat na libovolnou hodnotu, právě od PIC16F84A).

* 1.09
Oprava mazání paměti programu u PIC18Fxxx (nemazal se BootBlock)

* 1.08
Oprava velikosti paměti programu u PIC16F876A/877A

* 1.07
Přidány PIC16F630 a PIC16F676
Přidány PIC18F6620, PIC18F6720, PIC18F8620 a PIC18F8720

* 1.06
Oprava pojistky CCP2MUX u PIC18Fxx2
Nastavení ICSP lze provést i z Nastavení programu -> Programování a zobrazuje se i na stavovém řádku

* 1.05
Oprava PIC16F62x u PICCOLO
Přidána funkce Kontrola Device ID
Přidána podpora zvýraznění oblasti spojená s novými funkcemi na pravém tlačítku myši
Přidána funkce ukládání součástky do souboru .HEX a následná kontrola při jeho načítání

* 1.04
Přidána funkce Sériová čísla.
Přidána podpora volání programu z příkazového řádku.
Oprava pojistek u PIC12F629 a PIC12F675 (posunuty o jeden bit).
Oprava pojistky CCP2MUX u PIC18Fxx2.

* 1.03
Přidán produkční mód (spouštění programování mezerníkem a počítadlo dobré/špatné).
Odstraněno nesprávné chybové hlášení při verifikaci kalibrační paměti.

* 1.02
Přibyla podpora PIC16F72.
Přidána podpora (v první verzi zapomenutých) EEPROM 24x128 a 24x256.
Přidána podpora nové EEPROM: 24x515
PICCOLO a PICCOLO GRANDE v režimu ICSP podporuje PIC12F6xx.
Podpora programátoru CAPR-PI.
Přibyla možnost nastavení "Načíst soubor HEX vždy před programováním".
Pridána možnost vypnout kontrolu na změnu v nataženém souboru HEX.
Přidána funkce import paměti EEPROM ze souboru HEX.© ASIX s.r.o., 1991 - 2018. Všechna práva vyhrazena.
Založeno na W3.CSS, PSPad & PPWIZARD.